Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Brug dit medlemskab af God Adgang aktivt

Et medlemskab af God Adgang kan bruges til rigtig mange ting. God Adgang sørger for en del af de fordele, du opnår som God Adgang mærket virksomhed, men du kan få endnu mere ud af dit medlemskab, hvis du husker at integrere det i andre aktiviteter.

Vi har lavet en lille opremsning nedenfor. Du kan løbe listen igennem for at se, om du har husket at bruge dit medlemskab aktivt, så det bliver så synligt som muligt for dine gæster og interessenter. 

Det får du ud af dit medlemskab af God Adgang:

 • Din virksomhed eller den bygning, du har valgt at få God Adgang mærket, præsenteres på godadgang.dk. Et faktaark fortæller om virksomheden og adgangsforholdene på 5 sprog og er målrettet alle eller en specifik målgruppe (God Adgang opererer med 7 handicapgrupperinger). Faktaarket indeholder både tekst og billeder (billeder af elementer der har betydning for tilgængeligheden) og viser de mærker, der er tildelt.
 • God Adgang har et samarbejde med flere hjemmesider om markedsføring af God Adgang mærkede steder. Bl.a. leverer godadgang.dk faktaark om mærkede virksomheder til visitdenmark.com, borger.dk, sundhed.dk, grønne konferencer, restauranter.dk og en stor del af de lokale turistinformationer. Godadgang.dk har godt 90.000 brugere.
 • Alle God Adgang mærkede steder har fået udarbejdet en ”tilstandsrapport” over tilgængeligheden. Det signalerer til kunder og omverdenen, at de har fokus på kvalitet - herunder de forhold der har betydning for gæsteoplevelsen for mennesker med handicap/funktionsnedsættelse. 
 • Du tilbydes et fagligt partnerskab med God Adgang. Du får besøg af vores inspektør min. hvert 3. år, hvor der følges op på tilgængeligheden. Du har mulighed for at rådføre dig med inspektøren om aktuelle spørgsmål, du måtte have ved den lejlighed. Derudover kan du altid kontakte sekretariatet, og vi aflægger også gerne et besøg eller deltager i møder, hvis der er behov for det.
 • Særligt for hotel og konferencevirksomheder skal det nævnes, at et medlemskab af God Adgang giver ekstra point i Horesta’s hotel- og konferenceklassifikationen og en God Adgang mærkning er i flere tilfælde et af punkterne i de offentlige udbud – bla. Digitaliseringsstyrelsens udbud vedrørende hotelværelser og konferencefaciliteter.
 • God Adgangs mærkeordning markedsføres bl.a. ved at der udsendes PR meddelelser og nyhedsbreve. Et professionelt kommunikationsbureau sørger for synlighed i medierne både landsdækkende og lokalt.  Har du gode historier, er du velkommen til at sende disse til sekretariatet, der vil videreformidle disse.
 • God Adgangs sekretariat får henvendelser fra private, rejsearrangører og journalister, der spørger om tilgængeligheden, og vi henviser altid og udelukkende til God Adgang mærkede steder.

Bruger du selv din mærkning aktivt

 • Du kan markedsføre din virksomhed som God Adgang mærket. Når I markedsfører jeres God Adgang mærkning, viser I, at I forstår kundernes behov - også de gæster, som er berørt af en funktionsnedsættelse. Ved at stille information om adgangsforholdene til rådighed kan gæsterne selv vurdere og planlægge deres færden ud fra de faktiske forhold.
 • Du kan sætte det fremsendte skilt op ved din hovedindgang eller ved en reception.
 • Du kan selv tilpasse/opdatere præsentationen af din virksomhed på godadgang.dk ved hjælp af et log in, så præsentationen bliver, som du gerne vil have det. Du kan også indtaste en lille annonce eller et særligt tilbud til brugerne af godadgang.dk. Det er gratis.
 • Du bør lægge link til dine faktaark på godadgang.dk ind på din egen hjemmeside, så jeres gæster kan få oplysninger om tilgængeligheden, når de besøger jeres hjemmeside. 
 • Dit personalet kan introduceres til God Adgang mærkningen, så bl.a receptionspersonale, sælgere m.m. kender styrker og svagheder ved tilgængeligheden til jeres produkt. God Adgang laver gerne orienteringsmøder for medarbejdere efter behov. Man kan også gøre det til en fast procedure altid at henvise til faktaarkene, når man får henvendelser fra mennesker med specielle behov.
 • Du kan skrive i dine markedsføringsmaterialer eller nederst på breve eller bookingbekræftelser, at virksomheden er God Adgang mærket, og at detaljerede oplysninger om adgangsforholdene kan findes på jeres hjemmeside eller på godadgang.dk. Især hvis I ikke har fået tildelt alle mærker, er det vigtigt at henvise til faktaarkene, så kunderne selv kan vurdere tilgængeligheden.
 • Med din tilstandsrapporter i hånden kan du prioritere og planlægge udviklingen af tilgængeligheden i din virksomhed/bygning. Du har som God Adgang mærket virksomhed fået et fagligt input til hvor og hvad, der kan gøre dit produkt mere tilgængeligt baseret på mærkeordningens kravgrundlag og gældende lovgivning.
 • Du har online adgang til den faglige vurdering af tilgængeligheden og de forbedringsforslag, som God Adgang har foreslået. Dermed kan du i hverdagen let få et overblik over, om du har husket de forhold, der har betydning for god tilgængelighed i det løbende vedligeholdelsesarbejde eller ved renoveringer.
 • Du kan til enhver tid kontakte God Adgangs sekretariat og få hjælp til aktuelle spørgsmål vedr. tilgængeligheden. Skal du etablere et nyt toilet eller har du en ide til en ny indretning af et rum, så kan du spørge os til råds om tilgængeligheden og hvordan den bedst indtænkes.
 • Har du ønsker eller forslag til aktiviteter for medarbejdere eller kunder, hører vi gerne om det og bidrager hvis vi kan.

Et medlemskab af God Adgang er frivilligt og man forpligter sig ikke til at opfylde de foreslåede forbedringsforslag i tilgængelighedsrapporterne.


 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96