Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. SBI kan vejlede om standarter og mål, og er et godt sted at starte når man vil indtænke tilgængelighed i sit byggeri.

Det er en god idé at få SBI til at se tegninger over nyt byggeri igennem, og i den forbindelse få rådgivning til projektet.

* SBI tilbyder gratis rådgivning om tilgængelighed i en sag, i op til 1,5 time
* rådgivning herefter prisfastsættes efter opgavens omfang
* gratis brug af tjeklister om tilgængelighed
* kurser og oplæg om tilgængelighed – de korte for et mindre gebyr

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96