Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

En håndsrækning til bedre adgang for alle!

Kære Handicapråd

Den nye brochure om mærkeordningen for tilgængelighed fortæller om, hvor vigtigt det er at informere om tilgængeligheden til bygninger med offentlig adgang. For en stor gruppe mennesker er oplysninger om adgangsforholdene helt centrale for planlægningen af hverdagen, udflugter, ferier m.m.

I brochuren fortælles også om, hvordan mærkeordningen kan være et værktøj for kommunens medarbejder, der kan gøre arbejdet med tilgængeligheden i kommunen bedre, nemmere og mere synligt.

Mærkeordningens hjemmeside godadgang.dk er stedet, hvor oplysninger om tilgængeligheden til bygninger i Danmark samles – både private og offentlige bygninger. Jo flere bygninger, der er registreret på godadgang.dk, jo lettere bliver det for mennesker med handicap at færdes og deltage i samfundet. Jo bedre tilgængeligheden er til bygninger med offentlig adgang jo billigere og enklere bliver det, når mennesker med handicap skal færdes. Der er derfor gode grunde til, at man i kommunerne holder fokus på arbejdet med tilgængelighed og kontinuerligt arbejder sig frem mod flere tilgængelige tilbud til kommunens borgere og turister.

Danske Handicaporganisationer er medstifter af Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA), der forvalter mærkeordningen for tilgængelighed. I ordningen er der udviklet et registreringssystem, som holder styr på alle relevante oplysninger om tilgængelighed til de registrerede bygninger. FTA servicerer kommunerne med oplysninger til borgerne om bygningerne i form af faktaark og til kommunens medarbejdere i form af et overblik over tilgængeligheden til kommunens bygninger. På et faktuelt grundlag kan kommunens medarbejdere koncentrere sig om at skabe fremadrettede forbedringer uden at skulle bruge tid på at holde styr på hvor der er dørtrin, for stejle ramper, manglende armstøtter o.l.

Jeg håber, at I i jeres handicapråd vil invitere FTA til et møde, hvor de kan præsentere dette værktøj, og efterfølgende overveje om jeres kommune vil bruge mærkeordningen til at forbedre informationen til borgerne og som et værktøj i arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for alle.

Har I spørgsmål kan I kontakte sekretariatsleder Ulla Kramer på uk@godadgang.dk eller tel. 51 34 35 96.

Med venlig hilsen
Stig Langvad
formand

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96