Godadgang Logo

Bellevue Strand

Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand

Bellevue er en meget populær strand, og der kan være mange besøgende på de gode sommerdage. I sydenden af stranden (den ende der er tættest på København) er der en lille parkeringsplads med bl.a. 2 pladser til biler med handicapparkeringstilladelse. Derfra er der god adgang til stranden via en beton sti, som går langs hele stranden, forbi kiosk og cafeer og ud på de to "arme" ud i vandet med de ikoniske blå og hvide livreddertårne. Også her er der betonbelægning. Resten af strandområdet er sand eller græs. Ved livredertårnene er der gode trapper ned i vandet med håndlister i begge sider. Der er ikke ramper eller lift ned i vandet. Det er muligt at reservere en strandkørestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Du finder linket nedenfor under kontakt information. Man skal selv hente og aflevere strandkørestolen efter endt brug efter aftale med Gentofte Kommune. Stolen kan skilles ad og samles igen uden værktøj, så den lettere kan være i en bil. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet. Se flere billeder og læs mere om detaljerne nedenfor.

Oversigt over Bellevue Strand

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStrandvejen 340, 2930 Klampenborg

Telefon26 89 71 69

Hjemmesidehttps://www.gentofte.dk/fritid/idraet-og-bevaegelse/idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelser/?listItemId=Udl%C3%A5n+af+strandk%C3%B8restole

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96