Godadgang Logo

Bellevue Strand

Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand
Bellevue Strand

Oversigt over Bellevue Strand

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

I sydenden af stranden (tættest på København) er der en lille parkeringsplads med 2 handicapparkeringspladser. Derfra er der god adgang til stranden via en betonsti, som går langs hele stranden, forbi cafeerne og ud på de to "arme" ud i vandet med de ikoniske livreddertårne. Resten af strandområdet er sand eller græs. Ved livreddertårnene er der gode trapper ned i vandet med håndlister i begge sider. Der er ikke ramper eller lift ned i vandet. Det er muligt at låne en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente stolen og aflevere den igen efter endt brug. Dette aftales nærmere ved bestillingen af stolen. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet. Der er ét handicaptoilet ved Bellevue Strand i det gule murstenshus cirka midt på stranden. Den er adgang fra stranden via trapper og fra Strandvejen via ramper i terrænet.

Parkering ved strandens sydlige ende

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet10 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m10 m

Om strandpromenaden langs stranden

Stranden forbundet fra offentlig vej, p-pladsJa

Stien er uden væsentligt tværfald (mindre end 1:20) på størstedelen af rutenJa

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Passagebredde på gangarealer200 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 4 %

Kantsten udlignetJa

Kommentar: Der er en god bred rampe fra parkeringsarealet og ned på stranden. Derefter er promenaden uden hældninger.

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter som fx kiosker og isboderJa

Hvilepladser

God sti frem til borde/bænkeJa

Niveaufri adgang til borde og bænkeJa

Underlag er fast og jævntJa

Kommentar: Der er bænke langs promenaden med ryglæn. Ved kiosk og cafeer er der forskellige typer bord og bænke løsninger.

Adgang til vandet via trapper fra molerne

Niveaufri adgang til badebroJa

Belægning på badebroCement, beton el. lign.

Badebroen har hjulværnJa

Passagebredde på badebro400 cm

Længde på korteste side af vendeareal400 cm

Badebro har trappe til bundenJa

Badebro har rampe, så man kan køre ned i vandetNej

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Kommentar: Der er en betonpromenade langs stranden og ud til de to moler ud i vandet med livreddertårnene og trapperne ned i vandet. Der er 12 trin på trappen (trinhøjde 15 cm /trindybde 30 cm) ned til en vanddybde på ca 110-120 cm.

Adgang til vandet over sandet

Sti der fører frem til vandkantenNej Yellow

Kørerampe ud i vandetNej Yellow

Kørestol, der kan benyttes til badning i saltvandMuligt at låne særlig kørestol

Kommentar: Det er muligt at låne en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente stolen og aflevere den igen efter endt brug. Dette aftales nærmere ved bestillingen af stolen.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenJa

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederNej

Kommentar: Der er afskærmet omklædning ved de lange hvide bygninger på stranden, men ikke egentlig aflukket omklædning.

Passagebredde gennem dør til toilet87 cm

Højden af dørtrin til toilet3 cm

Dørtrin til toilet er udlignet Nej Red

Toiletdør, træk og trykkraft5 kg Red

Bredde af vendeareal på toilet170 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.125 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg60 cm Red

Toilethøjde48 cm

Armstøtters placering ved toiletVenstre side Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask85 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser90 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

Højden på knappen på håndtørrer115 cm

Kommentar: Der er ét handicaptoilet ved Bellevue Strand. Det ligger ved det gule murstenshus cirka midt på stranden. Den primære adgangsvej fra stranden til toilettet er via trapper. Man kan komme frem uden at skulle gå på trapper, men der er tale om en længere tur, hvor man skal op på strandvejen og ned til huset. Toiletterne er åbne i sommerhalvåret.

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Information

Strand med blå flagJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 01-09-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96