Godadgang Logo

Bogense Havbad

Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad
Bogense Havbad

Oversigt over Bogense Havbad

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Bogense Havbad består af et anlæg i beton med en rampe og trapper, som fører ned i niveau med vandet, hvor fra der er adgang til vandet via trapper. Fra betonanlægget er der om sommeren udlagt en badebro i stål, som fører ned i vandet. Man kan låne en badekørestol ved henvendelse til turistkontoret, hvor man får udleveret en nøgle til det rum, hvor kørestolen opbevares. Rummet ligger ved siden af toilettet ved havbadet.

Parkering ved havbadet

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet5 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Om havbadet (den permanente del)

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Kommentar: Havbadet består af et anlæg i beton med en rampe og trapper, som fører ned i niveau med vandet, hvor fra der er adgang til vandet via trapper. Fra betonanlægget er der om sommeren udlagt en badebro i stål, som fører ned i vandet.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 4 %

Trinhøjde udearealer i øvrigt15 cm

Placering af håndlister Enkel Red

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter som fx kiosker og isboderJa

Kommentar: Der er niveaufri adgang via trappe og rampe til vandet. De øvrige opholdsarealer er uden niveauspring og er på enten træ, beton eller sand.

Badebro ned i vandet om sommeren

Niveau-udligning frem til badebroRampe

Belægning på badebroElefantrist

Passagebredde på badebro130 cm

Håndliste ved rampe ned i vandetBegge sider

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Bænke på badebroenNej

Kommentar: Om sommeren er der udlagt en flydeponton og en rampe i stål, som fører fra betonanlægget og videre ned i vandet.

Borde og bænke

God sti frem til borde/bænkeJa

Underlag er fast og jævntJa

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Der er siddeplads, hvor man ikke skal skræve over stivere, bordben m.m.Ja

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenNej

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederJa

Sædehøjde på bænke til omklædning45 cm

Kommentar: Der er tre omklædningskabiner ved badet.

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Højden på sæbedispenser110 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter90 cm

Kommentar: Toilettet har direkte adgang fra udearealet. Der er dørautomatik på døren (trykknap), som åbner udad.

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Kommentar: Toilettet er åbent i sommerhalvåret.

Information

Strand med blå flagJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96