Godadgang Logo

Bymose Hegn - Restauranten

Bymose Hegn - Restauranten
Bymose Hegn - Restauranten

Oversigt over Bymose Hegn - Restauranten

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der henvises til niveaufri adgang ved personaleindgang (10 m til højre for nuværende handicap indgang med stejl rampe. Bemærk at såvel nuværende handicapindgang som personaleindgang er aflåst og kræver assistance fra personalet. Dette kan ske ved at kontakte Bymosehegn på telefon 48 79 84 00 og advisere ankomst. Restaurant Pejsen ligger i samme niveau som indgang (mellemetagen)

Parkeringsforhold/parkeringsplads

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt85 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Red

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3 m Yellow

Kommentar: Der dispenseres for bredden af parkeringspladsen, da der er friplads på den ene side i form af gangareal

Adgang frem til hovedindgang, billetsalg eller bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang5 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton el. lign.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang100 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Kommentar: Der henvises til niveaufri adgang ved personaleindgang (10 m til højre for nuværende handicap indgang med stejl rampe. Bemærk at såvel nuværende handicapindgang som personaleindgang er aflåst og kræver assistance fra personalet. Dette kan ske ved at kontakte Bymosehegn på telefon 48 79 84 00 og advisere ankomst

Vandret flade foran dørNej Yellow

Kommentar: Målt indgang ved handicapparkeringpladserne. Der dispenseres midlertidigt for manglende repos på 130 cm * 130 cm foran alternativ indgang ved udgang indtil nødvendig automatik er etableret

Passagebredde gennem indgangsdøre80 cm

Kommentar: Målt personaleindgang. Handicapindgang har kun 74 cms passagebredde

Kommentar: Målt alternativ indgang ved handicapparkeringpladserne.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Elevator

Elevator giver adgang til : Nedre niveau, stueplan.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde122 cm

Elevatorstolens dybde200 cm

Etageknapperne, laveste 110 cm

Etageknapperne, højeste114 cm

Døre bortset fra indgangsdøre

Passagebredde gennem døre i bygningen77 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen4 kg

Indvendige gange og ramper

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toilet- og baderum

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet78 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet200 cm

Længde af vendeareal på toilet180 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.73 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde46 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl100 cm

Kommentar: Målt handicaptoilet på gang ved værelserne.

Øvrige rum - foredragssale, tv-stuer, restauranter

Frihøjde under bord69 cm

Fri dybde under bord50 cm

Information, formidling og service

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 02-04-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96