Godadgang Logo

Charlottenlund Strand

Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand

Oversigt over Charlottenlund Strand

Informationer til
Red Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Charlottenlund Strand ligger ved Charlottenlund Fort. Ved stranden er der opholdsarealer med græs eller sand og en flot lang promenade med bænke. Fra parkeringsarealet, der indeholder 2 handicapparkeringspladser, er der ca. 300 m ad en god asfalt sti frem til badebroen, som fører over sandet og ud i vandet (50 m lang). Fra badebroen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider. Der er ikke rampe eller lift ved broen. Det er muligt at låne en vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente og aflevere stolen efter endt brug. Dette aftales samtidig med reservationen. I de hvide bygninger, som ligger ved broen, findes der kiosk og toiletter - herunder et handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter. Derudover findes der også et handicaptoilet i den sorte bygning tæt på parkeringsarealet. Du kan se billeder og detaljerede oplysninger om begge toiletter nedenfor.

Parkering ved Charlottenlund Fort

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet30 m

Strandpromenaden frem til stranden og badebroen

Ledelinier eller andet der kan benyttes som orienteringJa

Kommentar: Fra parkeringsarealet er der en fin asfalteret promenade langs vandet frem til stranden og badebroen. Strækningen frem til badebroen er ca 300 m lang.

Højde på friholdt areal220 cm

Adgangen til badebroen

Håndlister på badebroenNej Red

Badebroen har hjulværnJa

Badebro har trappe til bundenJa

Håndliste ved trappe fra badebro ned i vandetBegge sider

Kommentar: Broen fra promenaden og ud i vandet er ca 50 m lang. Fra badebroen er der en fin trappe med 10 trin (trinhøjde 15 cm, trindybde 45 cm) med håndlister i begge sider i 80 cm højde. Man kommer ned til en vanddybde på 70-80 cm. Ved trappen er der opsat plinte 30 cm/15 cm høje som kan bruges af mobile, selvhjulpne kørestolsbrugere i forbindelse med flyt fra en kørestol til broen og tilbage igen. Der er ikke rampe eller lift i forbindelse med broen.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenJa

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederJa

Kommentar: Døren ind til handicaptoilettet er med trykknap til en dørautomatik samt elektronisk lås.

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Bemærk at døren er tung at åbne, da dørpumpen pga vejrforholdene er stram.

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Information

Strand med blå flagJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-08-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96