Godadgang Logo

Charlottenlund Strand

Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand

Charlottenlund Strand ligger ved Charlottenlund Fort. Ved stranden er der opholdsarealer med græs eller sand og en flot lang promenade med bænke. Fra parkeringsarealet, der indeholder 2 handicapparkeringspladser er der ca. 300 m ad en god asfalt sti frem til badebroen som fører ud i vandet. Fra badebroen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider. Der er ikke rampe eller lift ved broen. I de hvide bygninger som ligger ved broen, findes der kiosk og toiletfaciliteter om sommeren. Det er muligt at reservere en strandkørestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Du finder linket nedenfor under kontaktinformation. Man skal selv hente og aflevere strandkørestolen efter endt brug efter aftale med Gentofte Kommune. Stolen kan skilles ad og samles igen uden værktøj, så den lettere kan være i en bil. For at benytte stolen er man nødt til at have en hjælper med, som kan skubbe stolen og i øvrigt håndtere den ude i vandet.

Oversigt over Charlottenlund Strand

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Udråbstegn Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseStrandvejen 150, 2920 Charlottenlund

Telefon26 89 71 69

Hjemmesidehttps://www.gentofte.dk/fritid/idraet-og-bevaegelse/idraet-for-borgere-med-funktionsnedsaettelser/?listItemId=Udl%C3%A5n+af+strandk%C3%B8restole

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96