Godadgang Logo

Charlottenlund Strand

Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand
Charlottenlund Strand

Oversigt over Charlottenlund Strand

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Charlottenlund Strand ligger ved Charlottenlund Fort. Ved stranden er der opholdsarealer med græs eller sand og en flot lang promenade med bænke. Fra parkeringsarealet, der indeholder 2 handicapparkeringspladser, er der ca. 300 m ad en god asfalt sti frem til badebroen, som fører over sandet og ud i vandet (50 m lang). Fra badebroen er der adgang til vandet via en god trappe med håndlister i begge sider. Der er ikke rampe eller lift ved broen. Det er muligt at låne en vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den hos Gentofte Kommunes Hjælpemiddeldepot. Man skal selv hente og aflevere stolen efter endt brug. Dette aftales samtidig med reservationen. I de hvide bygninger, som ligger ved broen, findes der kiosk og toiletter - herunder et handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter. Derudover findes der også et handicaptoilet i den sorte bygning tæt på parkeringsarealet. Du kan se billeder og detaljerede oplysninger om begge toiletter nedenfor.

Parkering ved Charlottenlund Fort

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt60 stk

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Strandvejen. Der er to markerede handicapparkeringspladser.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet30 m

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m5 m

Strandpromenaden frem til stranden og badebroen

Stranden forbundet fra offentlig vej, p-pladsJa

Kommentar: Fra parkeringsarealet er der en fin asfalteret promenade langs vandet frem til stranden og badebroen. Strækningen frem til badebroen er ca 300 m lang.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerAsfalt

Gangarealer er niveaufriJa

Kantsten udlignetJa

Kommentar: Promenaden fra parkeringsarealet og langs vandet til badebroen og stranden er en bred asfaltsti, som er let at færdes på.

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter som fx kiosker og isboderJa

Hvilepladser langs promenaden

Bænke på strandenNej

Afstand mellem bænke50 m

Bænkens sæde-/siddehøjde45 cm

Kommentar: Der er bænke langs promenaden, hvorfra man har en fantastisk udsigt over Øresund.

Adgangen til vandet

Sti der fører frem til vandkantenNej Yellow

Kommentar: Der er kun adgang til vandet fra stranden eller via badebroen og trappen ned i vandet. Det er muligt at reservere en sand- og vandgående badestol, hvis man på forhånd bestiller den via Gentofte Kommunes hjemmeside. Man skal selv hente og aflevere badestolen hos hjælpemiddeldepotet,som aftales nærmere ved bestillingen.

Adgangen til badebroen

Belægning på badebroTræ

Håndlister på badebroenNej Red

Passagebredde på badebro150 cm

Badebro har trappe til bundenJa

Håndliste ved trappe fra badebro ned i vandetBegge sider

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Bænke på badebroenJa

Kommentar: Broen fra promenaden og ud i vandet er ca 50 m lang. Fra badebroen er der en fin trappe med 10 trin (trinhøjde 15 cm, trindybde 45 cm) med håndlister i begge sider i 80 cm højde. Man kommer ned til en vanddybde på 70-80 cm. Ved trappen er der opsat plinte 30 cm/15 cm høje som kan bruges af mobile, selvhjulpne kørestolsbrugere i forbindelse med flyt fra en kørestol til broen og tilbage igen. Der er ikke rampe eller lift i forbindelse med broen.

Livredder

Der er tilknyttet en livredderfunktion til strandenJa

Livredderen er på stranden i dette tidsrum: I sommerhalvåret

Omklædning og toiletter

Indendørs omklædningsmulighederJa

Kommentar: Der er toiletter - herunder et handicaptoilet - og omklædningsfaciliteter i de hvide bygninger langs promenaden. Derudover findes der også et handicaptoilet i den sorte bygning tæt på parkeringsarealet. Nedenfor følger først oplysningerne om toilettet i den hvide bygning og derefter toilet i den sorte bygning

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask85 cm

Højden på sæbedispenser105 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer105 cm

Kommentar: Døren ind til handicaptoilettet er med trykknap til en dørautomatik samt elektronisk lås.

Toiletdør, træk og trykkraft5 kg Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenMeget letbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask88 cm

Indvendig lås er letbetjentDelvis letbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på knappen på håndtørrer120 cm

Kommentar: Bemærk at døren er tung at åbne, da dørpumpen pga vejrforholdene er stram.

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

Information

Strand med blå flagJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-08-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96