Godadgang Logo

Copenhagen Sundhedshus

Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus

Oversigt over Copenhagen Sundhedshus

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering ved klinikken

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal220 cm

Placering af håndlister Begge sider

Adgangsvejen frem til indgangen er adskilt fra anden trafikJa

Indgangen til klinikken

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)2 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)2 cm Yellow

Kommentar: Bemærk at rampen er af gitterrist med en type huller, som kan være svære at gå på for en fører-/servicehund.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

SkrankebelysningNej

Indretning af klinikken

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Fører- og servicehund

Tilladt at medbringe førerhundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96