Godadgang Logo

Copenhagen Sundhedshus

Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus

Oversigt over Copenhagen Sundhedshus

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering ved klinikken

Adgangsvejen frem til indgangen er adskilt fra anden trafikJa

Reception og venteværelse

Teleslynge ved skrankeNej

Toiletter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

Fører- og servicehund

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96