Godadgang Logo

Copenhagen Sundhedshus

Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus
Copenhagen Sundhedshus

Oversigt over Copenhagen Sundhedshus

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering ved klinikken

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Indretning af klinikken

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraNej Red

Fører- og servicehund

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

 

Andre oplysninger

Opdateret: 25-05-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96