Godadgang Logo

Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation

Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation
Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation

Oversigt over Copenhagen Visitor Service - Københavns Turistinformation

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hos Copenhagen Visitor Service kan du få hjælp til at planlægge oplevelser i København. Personalet kan rådgive dig og du kan finde brochurer og ideer til oplevelser i København og omegn. Der er niveaufri adgang ind i butikken via en stejl og chaussestensbelagt udligning. Efter skydedøren ved hovedindgangen er der to trin eller en løfteplatform op til det store udstillingsområde og frem til skrankerne, hvor man kan tale med personalet. Der er et behageligt lounge område til læsning og forberedelse af en tur rundt i byen. Der er et mindre kundetoilet til rådighed. Hvis man skal benytte det større familie/handicap toilet, skal man kontakte personalet.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser3 stk

Kommentar: Der er tre parkeringspladser til biler med handicapparkeringstilladelse foran Tivolis hovedindgang, som ligger overfor Copenhagen Visitor Service. Alternativt er der et parkeringshus i Jernbanegade "Axel Tower Parking", som har en loftshøjde på 2,4 m, så også kassebiler kan parkere i parkeringshuset.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.3 m Yellow

Adgang frem til hovedindgang

Afstand fra handicapparkering til indgang50 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Kommentar: Der er udeservering fra Lagkagehuset, som holder til i samme bygning, og derfor kan der være lidt uorden i forhold til borde og bænke samt den anlagte ledelinie.

Kantsten udlignetNej Red

Kommentar: I fodgængerfelterne frem til Copenhagen Visitor Service er de flest kantsten udlignet - dog ikke ved den fodgænger overgang tættest på indgangen.

Indgangen til Copenhagen Visitor Service

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er en stejl udligning fra fortovet og op til indgangen til bygningen. Den hælder 14 procent og består af chausssesten.

Vandret flade foran dørNej Red

Bredden på rampe180 cm

Hældning på rampe14 % Red

Længde af rampe1.3 m

Belægning på rampe er jævn og intaktNej Red

Belægningstype på rampeChaussésten med plan overflade

Passagebredde gennem indgangsdøre120 cm

Kommentar: Der er censorstyrede skydedøre ved indgangen ind i butikken.

Tilladt at medbringe servicehundJa

Indretning af butiksområdet

Løftekapacitet360 kg

Platformen - længde på ladet150 cm

Platformen - bredde på ladet90 cm

Kommentar: Løfteplatformen ligger i gulvet. Der er anbragt en ringeklokke på stolpen ved platformen, så man kan tilkalde personalet. Lifte er personalebetjent.

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Kommentar: Der er adgang fra hovedindgangen og op til udstillingsområdet via en trappe på 2 trin eller en løfteplatform.

Informationen

Friplads foran nummerstander150 cm

Niveaufri adgang til nummerstanderJa

Kommentar: Kø-nummer vises på en skærm og kaldes af personalet.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Skrankehøjde110 cm

Kommentar: Dankort terminal 115 cm højde.

Indretning af toilet

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Ønsker man at benytte det lidt større familie/handicap toilet, skal man henvende sig til personalet, som låser op ind til området, hvor toilettet ligger. Bemærk at man skal kunne dreje 90 grader på 110x100 cm for at komme ind på toilettet. Se billederne.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet140 cm Red

Længde af vendeareal på toilet130 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Højde på håndvask78 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser90 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter135 cm

Højden på knappen på håndtørrer90 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Øvrige generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport50 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 05-01-2024 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96