Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd
Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Arbejdsafdelingen for mænd

Informationer til
Check Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Arbejdsafdelingen for mænd ligger i en seperat bygning, som har indgang ca. 20 meter fra museets billetsalg. Afdelingen er i to etager og der er etableret elevator/løfteplatform til 1. sal.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt10 stk

Kommentar: Museet råder ikke over eget parkeringsareal og besøgende skal derfor benytte de offentlige, asfalterede og opstribede p-arealer, der ligger langs 'Svinget'.

Handicapparkering skiltetNej

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang60 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang130 cm

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren/liften går fra stueplan til 1. sal.

Elevatordøren er automatisk.Ja

Antal håndlister i elevator1 stk

Løftekapacitet400 kg

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2.5 kg

Kommentar: Den fri passagebredde på døre i bygningen skal af hensyn til kørestolsbrugere være mindst 77 cm. På museets 1. sal er dørbredden et enkelt sted reduceret til 53 cm. Der er dispenseret for dette forbehold, idet det kun er en mindre del af udstillingen man ikke har adgang til.

Kommentar: Umiddelbart efter indgangen mødes man af et trappenedløb fra 1. sal. Gangbredden er ved trappefoden reduceret til 85 cm (min. kravet er 100 cm). Der er dispenceret for dette forhold, idet der er tale om en kortere strækning.

Placering af håndlister ved trapperEnkel Yellow

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Kommentar: Det er et krav, at der er håndlister i begge sider af en trappen. Der er dispenseret for dette krav, idet der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal.

Indretning af toiletfaciliteter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask84 cm

Højden på sæbedispenser106 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Indvendig lås er letbetjentLetbetjent

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter116 cm

Kommentar: Toilettet er placeret i stueetagen til venstre umiddelbart efter indgangen.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96