Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet
Danmarks Forsorgsmuseum -  Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Billetsalg, museumsbutik, cafe og toilet

Informationer til
Check Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt10 stk

Kommentar: Museet råder ikke over eget parkeringsareal og besøgende skal derfor benytte de offentlige, asfalterede og opstribede p-arealer, der ligger langs 'Svinget'.

Handicapparkering skiltetNej

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne0 stk

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang60 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang130 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang130 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Højde dørtrin2.5 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren200 cm

Kommentar: Der er opsat automatisk skydedør.

Passagebredde gennem indgangsdøre140 cm

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Betalingsterminal, betjeningshøjde90 cm

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Skrankehøjde90 cm

Mindste længede af friplads foran skranke200 cm

Indretning af toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet130 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask81 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser105 cm

Afstand til sæbedispenser55 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl86 cm

Højden på beholder til papirservietter127 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Indretning fællesrum

Frihøjde under bord71 cm

Fri dybde under bord33 cm

Kommentar: Der er her tale om de løst placerede borde og stole i museets cafe. Kørestole kan indplaceres efter behov.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Gratis adgang for ledsagerJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96