Godadgang Logo

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen
Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Oversigt over Danmarks Forsorgsmuseum - Forsørgelsesafdelingen

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Arbejdsafdelingen for mænd ligger i en seperat bygning, som har indgang ca. 40 meter fra museets billetsalg. Afdelingen er i to etager og der er etableret elevator / løfteplatform til 1. sal. Der er toilet i bygningen, men tilgængeligheden til toilettet i hovedbygninger er bedre.

Parkering

Kommentar: Museet råder ikke over eget parkeringsareal og besøgende skal derfor benytte de offentlige, asfalterede og opstribede p-arealer, der ligger langs 'Svinget'.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Fra parkering til bygning

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevatoren/løfteplatformen går fra stueplan til 1. sal.

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Ja

Kommentar: I stueetagen sidder elevatorens / løfteplatformens udvendige betjeningspanel i fals, hvilket betyder at der er en risiko for brugere kommer til at stå eller sidde i dørbladdets åbningsfelt.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.56 cm Yellow

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Toilettet er placeret i stueetagen. Fripladsen ved siden af toilettet er pga. af en rørkasse reduceret til 56 cm. Der er dispenseret for dette forhold, idet der findes kørestolsegnede toiletfaciliteter ved museets billetsalg.

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport500 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning overalt

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-03-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96