Godadgang Logo

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen
Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Oversigt over Dansk Jødisk Museum - Udstillingen

Informationer til
Check Hørehandicappede
Information om adgangsforholdene

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsautomatens højde, idet receptionen er bemandet og automaten kan nedsænkes til 85 cm.

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeJa

Indretning af toiletfaciliteter

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Indretning fællesrum

Kommentar: Siddepladser i biografområdet med løse stole i rækker. En kørestol kan placeres efter behov.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægNej Yellow

Kommentar: I biografområdet er der en stor tv skærm med informationer med tale og skiftevis dansk og engelsk tekstning. Der er dispenseret for teleslynge, da tv-skærmen udgør en lille del af udstillingen.

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Undertekster i informationsfilm og lign.Ja

Kommentar: Alle udstillingstekster findes også i magnaskrift og udleveres af personalet.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 27-08-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96