Godadgang Logo

FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Mødefaciliteter

FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Mødefaciliteter

Oversigt over FolkeFerie.dk - Mellieha Holiday Centre - Mødefaciliteter

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Mødelokalet bruges fortrinsvis til samlinger og arrangementer som Folkeferie.dk arrangerer.

Parkering

Kommentar: Gæster udefra, der ikke bor på centeret - skal være opmærksom på at der ikke er handicapparkeringspladser.

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.70 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Der er dispenseret for hældning ved døren og manglende armstøtter, da der findes tilgængeligt toilet ved restauranten 20 meter væk.

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Tekster til information og skiltningEnkle og logiske

Personlig betjening og serviceJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-02-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96