Godadgang Logo

Folketinget

Omvisninger i Folketinget er uhyre populære, og Folketinget har årligt besøg af ca. 80.000 gæster. Da Folketinget også er en arbejdsplads for politikere og ansatte, er der grænser for, hvor mange gæster der dagligt kan vises om. Derfor er der desværre en ventetid på 5-6 måneder for hold (eksempelvis skoleklasser). Kun folketingsmedlemmer og Folketingets betjente må vise om. Deltagelse i en omvisning kan foregå på to forskellige måder: - Som deltager i offentlige omvisninger (på søndage og visse helligdage samt i ferieperioder) - Som deltager i bestilte omvisninger Deltagere i omvisninger skal altid følge omvisningsholdet og må ikke færdes frit i huset. På bestilte hold skal der være minimum 15 deltagere og maksimum 30, og der skal altid være en ansvarlig for gruppen til stede. For skoleklasser gælder, at der kun kan bestilles omvisninger for 8., 9. og 10. klasser. Disse begrænsninger er fastsat ud fra en vurdering af ressourcerne og Folketingets sikkerhed. For specialskoleklasser, større grupper af mennesker med handicap m.m. kan der dispenseres fra dette deltagerantal. Folketingets arbejdsår strækker sig fra den første tirsdag i oktober til Grundlovsdag, og omvisningerne er tilrettelagt herefter.

 

Mærkede steder
Folketinget  - Toiletter
ToiletterFolketinget - Indgang og Sale
Indgang og SaleFolketinget - Proviantgården
ProviantgårdenFolketinget - Snapstinget
SnapstingetFolketinget - Udvalgsværelser
UdvalgsværelserFolketinget - Udvalgsværelser efter udvalgsnavn
Udvalgsværelser efter udvalgsnavnFolketinget -Tårnet
Folketinget -Tårnet


Kontaktinformationer
AdresseChristiansborg, 1240 København K

Telefon33 37 55 00

Emailfolketinget@folketinget.dk

Hjemmesidewww.folketinget.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96