Godadgang Logo

Furesø Borgerservice - Værløse

Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse
Furesø Borgerservice - Værløse

 

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Furesø Borgerservice i Værløse ligger i Kulturhuset Galaksen sammen med Værløse Bibliotek. Ved hovedindgangen til Galaksen er der en skydedør efterfulgt at en karruseldør. Hvis man gerne vil undgå karruseldøren er der til venstre en almindelig dør med trykknap og dørautomatik. Efter lobbyen går man ind i området med bibliotek og borgerservice. Dørene står åbne i det tidsrum hvor borgerservice er åben. Man bestiller tid hjemmefra på Furesø Borgerservices hjemmeside. Når man ankommer trykker man sig ind på skærmen (touchskærm) ved indgangen, så medarbejderen kan se, at man er kommet. Skal du have lavet pas, er det muligt at blive fotograferet og skrive under ved fotostanderen inde i borgerservice, som kan køre op og ned, og hvor personalet kan assistere. De tilgængelige toiletfaciliteter ligger i forhallen på højre hånd lige efter indgangen til Galaksen.

Parkering og ankomst

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Der er etableret et større parkeringsareal i umiddelbar forbindelse med Galaksens hovedindgang. Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Hareskovhvilevej / Bymidten. Parkeringsarealet er asfalteret og tættest på hovedindgangen er der etableret 2 handicapparkeringspladser. Begge pladser er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene der er opstribet / afmærket på underlaget.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads4.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Kommentar: Begge handicapparkeringspladser er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene, der er opstribet / afmærket på underlaget. Den opstribede / afmærkede plads er 3,5 m bred med opstribet gangareal på 1 m langs den ene side.

Adgang frem til hovedindgang/bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %6 %

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe12 %

Passagebredde på tværs130 cm

To tværbomme på afspærringJa

Højde øverste bom ved afspærring105 cm

Højde nederste bom ved afspærring65 cm

Afspærring afmærket med kontrastfarveJa

Afspærring er belystNej

Indgangen til Kulturhuset Galaksen

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Adgangen gennem indgang er uden niveauspringJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Hovedindgangen er forsynet med sensorstyrede skydedøre (med en fri passagebredde på 170 cm) og karrusel mellem vindfang og forhal. Som alternativ til karrusellen er der på venstre side en dør (med en fri passagebredde på 95 cm) mellem vindfang og forhal. Der er trykknap og dørautomatik på den alternative dør.

Højde dørtrin0.5 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang250 cm

Kommentar: Hovedindgangen er forsynet med sensorstyrede skydedøre med en fri passagebredde på 170 cm.

Passagebredde gennem indgangsdøre95 cm

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på sidedøren mellem vindfanget (ved siden af karussellen) og forhallen. De yderste skydedøre har en fri passagebredde på 170 cm.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre90 cm

Kommentar: Der er her tale om trykknappen til betjening af sidedøren (ved siden af karussellen) mellem vindfanget og forhallen.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringGod markering flere steder

Højden af standere, steler og søjler80 cm

Markering på standere, steler og søjlerMarkeringer og kontrastfarve

Kommentar: Der er opstillet tværbom og stelere mellem parkeringsarealerne og området foran Galaksens hovedindgang.

Indretning af Borgerservice

Passagebredde på døre i bygningen130 cm

Betalingsterminal, betjeningshøjde80 cm

Højde på kortlæser til sundhedskort100 cm

Kommentar: Betalingsterminalerne i borgerservice er placeret på skranker med hæve- / sænkefunktion.

Betjeningshøjde for træk af nummer120 cm

Betjeningshøjde for træk af nummer100 cm

Niveaufri adgang til nummerstanderJa

Auditiv gengivelse af kønummerJa

Visuel præsentation af nummeropkaldJa

Kommentar: Man bestiller tid hjemmefra på Furesø Borgerservices hjemmeside. Når man ankommer trykker man sig ind på skærmen ved indgangen, så medarbejderen kan se at man er kommet.

Skrankehøjde80 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

SkrankebelysningNej

Teleslynge ved skrankeNej

Kommentar: Skrankerne, hvor medarbejderen står, kan hæves og sænkes. Skal du have lavet pas, er det muligt at blive fotograferet og skrive under ved fotostanderen inde i borgerservice, som kan køre op og ned og hvor personalet kan assistere.

Kommentar: De selvbetjeningsarbejdspladser der findes i borgerservice er beregnet til stående. Der findes dog selvbetjeningsarbejdspladser til siddende i biblioteket (se særskilt registrering).

Passagebredde på gange i bygningen150 cm

Gange og ramper er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Færdsel i bygning

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.150 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg72 cm

Toilethøjde47 cm

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask79 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser90 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter85 cm

Højden på knappen på håndtørrer85 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetrækshåndtag indvendigtJa

Kommentar: Der er her tale om handicaptoilettet i forhallen på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen til Galaksen.

Indeklima

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport200 m

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96