Godadgang Logo

FysioDanmark Randers

FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers
FysioDanmark Randers

Oversigt over FysioDanmark Randers

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

FysioDanmark Randers ligger på 4. sal i Mediehuset. Der er adgang til klinikken via Indgang 12 (hovedindgangen) og 14B (alternativ indgang). Der er niveaufri adgang til klinikken via begge indgange og alle centrale døre i bygningen er forsynet med dørautomatik. Oplysningerne nedenfor vedrører adgangsvejen via Indgang 14B, da adgangsvejsvejen (fra parkeringsareal til indgangsdøren i stueplan) via denne indgang er kortere og har den største elevator. Klinikken tilbyder generelt gode adgangsforhold og er indrettet med reception og venteområde, behandlerrum, hold- og træningssale samt et handicaptoilet.

Parkering og vejen frem til indgangen

Kommentar: Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Niels Brocks Gade. Parkeringsarealet er asfalteret, opstribet og indeholder to 3,5 m brede, skiltede handicapparkeringspladser, der er dedikeret klinikkens brugere. Hertil kommer en handicapparkeringsplads til kassebiler / minibusser (5 x 5 m), som er placeret bag cykelskurene på venstre hånd ved indkørslen til parkeringsarealet.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Afstand fra holdeplads til indgang20 m

Indgang til bygningen via 14B

Elevator giver adgang til : Der er adgang til elevatoren i stueplan fra forhallen umiddelbart efter Indgang 14 B. Elevatoren giver adgang til 4. sal, hvor klinikken er indrettet.

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Kommentar: Elevatoren har en kapacitet på 9 personer / 1000 kg.

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 77 cm

Kommentar: I gangarealet frem mod receptions- og venteområdet er der en enkelt dør med en fri passagebredde på 77 cm. Ellers er den generelle passagebredde ikke under 130 cm.

Indretning af klinikken

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.95 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Der er indgang til klinikkens handicaptoilettet fra receptions- og venteområde.

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Afstand til offentlig transport300 m

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 12-01-2022 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96