Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommune - Tranehaven

Oversigt over Gentofte Kommune - Tranehaven

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Parkering og frem til indgang

Antal handicap-parkeringspladser2 stk

Antal P-pladser ialt65 stk

Handicapparkering skiltetNej

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Red

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Afstand fra handicapparkering til indgang20 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Bredde på friholdt areal200 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %3.5 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Placering af håndlisterEnkel

Vandret flade foran dørJa

Kommentar: Målt repos ved automatisk skydedør.

Passagebredde gennem indgangsdøre100 cm

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRimelig markering flere steder

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 200 cm

Skrankehøjde100 cm

Mindste længede af friplads foran skranke200 cm

Teleslynge ved skrankeNej

FM-link ved skrankeNej

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Bygningsindretning generelt

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 250 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde110 cm

Elevatorstolens bredde150 cm

Elevatorstolens dybde260 cm

Etageknapperne, laveste 120 cm

Etageknapperne, højeste132 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator2 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Passagebredde gennem døre i bygningen80 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Passagebredde på gange i bygningen200 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja Red

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Indgangsrepos ved toiletNej Red

Passagebredde gennem dør til toilet80 cm

Bredde af vendeareal på toilet130 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.60 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg75 cm

Toilethøjde42 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser119 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl135 cm

Højden på beholder til papirservietter120 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Indretning af undersøgelses-/behandlingslokaler

Mindste længde af frit manøvreareal150 cm

Frit manøvreareal på min. 150 x 150 cmJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrNej Red

Dyrefri områder er skiltetNej Red

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Informationsskilte erDelvis tydelige skilte

Ínformationsskilte harDelvis tydelig tekst

Kontraster på informationsskilteRimelige kontraster

Højde på tekst på informationsskilte220 cm

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport150 m

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96