Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommune - Tranehaven

Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering. Tranehaven tilbyder kommunens borgere rehabilitering på baggrund af en konkret henvisning eller genoptræningsplan. Vores mål er, at borgeren opnår - og kan fastholde - det bedst mulige funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt. Rehabiliteringen tilrettelægges og udføres ud fra en helhedsvurdering med henblik på at klarlægge årsager og om muligt behandle tilgrundliggende lidelser, samtidig med, at behovet for andre foranstaltninger vurderes. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt fokus på sygdomsforebyggelse og tidlig indsats indgår som en integreret del af Centeret.

Oversigt over Gentofte Kommune

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Udråbstegn Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Udråbstegn Personer med astma og allergi
Udråbstegn Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseSchioldansvej 31, 2920 Charlottenlund

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96