Godadgang Logo

Gentofte Kommune - Tranehaven - gårdhaven

Gentofte Kommune - Tranehaven - gårdhaven

Oversigt over Gentofte Kommune - Tranehaven - gårdhaven

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Denne registrering gælder udelukkende adgang til gårdhaven.

Adgang frem til indgang

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %6.2 %

Indgangsforhold, reception og billetsalg

Fri gangbredde ved indgang145 cm

Træk- og trykkraft indgangsdør5 kg Red

Adgang på udearealer i øvrigt

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerCement, beton el. lign.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-03-2011 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96