Godadgang Logo

Give Museum

Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum
Give Museum

Oversigt over Give Museum

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Give Museum er indrettet i en firelænget bygning med et gårdhavemiljø i midten. Den permanente del af udstillingen er opdelt i Hedebondens gård, Handel og håndværk og Den gamle skolestue. Der er udgang til gårdhaven to steder (ved den Gamle skolestue og fra Handel og håndværk) og adgangsvejen over gårdhaven foregår via velanlagte fliser. Belægningen på den resterende del af gårdhaven består af løst grus. Museet arrangerer indimellem særlige arrangementer. Det anbefales, at man ved sådanne lejligheder kontakter museet med henblik på at få afstemt eventuelle specielle behov.

Parkering

Kommentar: Give Museum råder over et større parkeringsareal anlagt på grus / græs. En del af parkeringsarealet grænser op til gangareal med fast belægning i form af fliser.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenPerlegrus

Fra parkering til bygning

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Forhal og billetsalg

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Indretning af museet

Afstand mellem lyskilder3 m

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterDelvis god skilting

Indretning af toiletfaciliteter

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.80 cm Yellow

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Kommentar: Der er adgang til herre- og dametoiletterne fra museets forhal til venstre efter hovedindgangen. Bemærk at der er tale om et mindre handicaptoilet.

Generelle forhold

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport1200 m

Gratis adgang for ledsagerNej

Oplæsning af hjemmesideJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 29-03-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96