Godadgang Logo

Gørløse Forsamlingshus - Valgsted

Gørløse Forsamlingshus - Valgsted
Gørløse Forsamlingshus - Valgsted

Hillerød Kommune har meget fokus på tilgængeligheden til kommunens bygninger. Kommunen har fået 11 valgsteder God Adgang mærket og Gørløse Forsamlingshus er et af dem. Du kan nedenfor på faktaarket læse om tilgængeligheden til valglokalet i detaljer, så du kan se, om det er tilgængeligt for dig. Det skal bemærkes, at selve valgboksen ikke var opstillet på registreringstidspunktet og indgår derfor ikke i nedenstående oplysninger. Retningslinier for valgbokse er udstukket af Statens Byggeforsknings Institut og er Hillerød Kommune bekendt.

Oversigt over Gørløse Forsamlingshus

 

Information om adgangsforholdene opdelt i grupper
Information ALLE
Udråbstegn Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseHovedvejen 28, 3330 Gørløse

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96