Godadgang Logo

Gørløse Forsamlingshus - Valgsted

Gørløse Forsamlingshus - Valgsted
Gørløse Forsamlingshus - Valgsted

Oversigt over Gørløse Forsamlingshus - Valgsted

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Valgboksen var ikke opstillet på registreringstidspunktet og indgår derfor ikke i denne registrering.

Parkering ved valgsted

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt20 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Yellow

Antal pladser til kassevogne0 stk

Kommentar: Der er dispenseret for bredden af parkeringspladsen, da der er friplads til den ene side.

Adgang fra parkering og hen til indgangen

Afstand fra handicapparkering til indgang8 m

Afstand fra holdeplads til indgang8 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Indgang til bygningen

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenNej Red

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er et niveauspring i form af et trin på 20 cm.

Højden af trin 20 cm

Vandret flade foran dørNej Red

Kommentar: Trin på 20 cm går helt op til døren. Der er ikke repos foran døren

Passagebredde gennem indgangsdøre95 cm

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Bygningsindretning generelt

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Passagebredde gennem døre i bygningen80 cm

Passagebredde på gange i bygningen130 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af valglokale

Skrankehøjde80 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

FM-link ved skrankeJa

Indeklima

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

Service

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Assistance i forbindelse med stemmeafgivelseJa

Afstand til offentlig transport100 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 15-09-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96