Godadgang Logo

Greve Museum - Særudstilling

Greve Museum - Særudstilling

Oversigt over Greve Museum - Særudstilling

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museets særudstillinger findes på 1. sal i bygningen, hvor hovedindgangen er placeret. Der er etableret hhv. elevator og trappe til 1. sal. Elevator og trappe finder du til højre for hovedindgangen, hvor også toiletfaciliteterne er placeret.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt10 stk

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFast grus, chaussésten el. lign.

Fra parkering til bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang80 m

Afstand fra holdeplads til indgang30 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Adgangen til hovedindgangen i museumsgården foregår igennem dørene i portene. Disse har en fri passagebredde på 90 cm. Der er dispenseret for passagebredden, idet portene kan åbnes.

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %5 %

Indgang til bygning

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Kommentar: Hovedindgangen er en manuel dobbelt glasdør, der åbner udad. Når man er kommet igennem denne dør, står man i et vindfang, hvorefter man skal passere en tilsvarende dobbelt glasdør, inden man er helt inde.

Træk- og trykkraft indgangsdør4 kg

Dørgreb og håndtagLetbetjente

Reception, forhal, billetsalg m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

Kommentar: Det er gratis at besøge Greve Museum.

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevator giver adgang til museets særudstilling på 1.sal.

Elevatordøren er automatisk.Ja

Antal håndlister i elevator1 stk

Placering af håndlister ved trapperEnkel Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af toiletfaciliteter

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenSvært at betjene Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa Red

Højde på håndvask84 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter133 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96