Godadgang Logo

Greve Museum - Særudstilling

Greve Museum - Særudstilling

Oversigt over Greve Museum - Særudstilling

Informationer til
Check Personer med astma og allergi
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Museets særudstillinger findes på 1. sal i bygningen, hvor hovedindgangen er placeret. Der er etableret hhv. elevator og trappe til 1. sal. Elevator og trappe finder du til højre for hovedindgangen, hvor også toiletfaciliteterne er placeret.

Bygningsindretning generelt

Elevator giver adgang til : Elevator giver adgang til museets særudstilling på 1.sal.

Indretning af toiletfaciliteter

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Generelle forhold

Afstand til offentlig transport600 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 04-10-2013 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96