Godadgang Logo

Hanstholm Fyr - Gåtur

Hanstholm Fyr - Gåtur
Hanstholm Fyr - Gåtur
Hanstholm Fyr - Gåtur

Stien ved Hanstholm Fyr er godt 600 meter lang og går fra fyret gennem byplantagen og til det åbne areal ovenfor den gamle kystskrænt, hvorfra der er udsigt over Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark Thy. Undervejs er der indrettet to opholdssteder med borde og bænke. Der findes toiletfaciliteter ved Hanstholm Fyr.

Mærkede steder
Hanstholm Fyr - Stisystem
Stisystem

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeHanstholm Fyr - Toiletfaciliteter
Toiletfaciliteter

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Udviklingshandicappede


Kontaktinformationer
AdresseTårnvej 7, 7730 Hanstholm

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96