Godadgang Logo

Hanstholm Fyr - Gåtur

Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed
Billede af tilgængelighed

Stien ved Hanstholm Fyr er godt 600 meter lang og går fra fyret gennem byplantagen og til det åbne areal ovenfor den gamle kystskrænt, hvorfra der er udsigt over Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark Thy. Undervejs er der indrettet to opholdssteder med borde og bænke. Der findes toiletfaciliteter ved Hanstholm Fyr, hvor der også er turistinformation om sommeren.

 

Mærkede steder
Billede af Stisystem
Stisystem

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Udviklingshandicappede, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappedeBillede af Toiletfaciliteter
Toiletfaciliteter

FluebenSynshandicappede, Hørehandicappede, Personer med astma og allergi, Personer med læsevanskeligheder
UdraabstegnKørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Udviklingshandicappede


Kontaktinformationer
AdresseTårnvej 7, 7730 Hanstholm