Godadgang Logo

Havnebadet Fisketorvet

Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet
Havnebadet Fisketorvet

Oversigt over Havnebadet Fisketorvet

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Havnebadet Fisketorvet er et stort anlæg, der ligger ved de rekreative opholdsarealer ved Shoppingcenteret Fisketorvet. Havnebadet er vanskelligt at benytte, hvis man ikke kan gå. Der er i dag et trin på 18 cm ved indgangen efterfulgt af en stejl rampe med en hældning på 24 procent og endnu en gangbro med niveauspring på 12 cm i begge ender. Der er ikke alternative adgangsveje. Ved alle bassiner er der stiger ned i vandet og ikke trapper eller ramper. Stigerne går ned til ca 40 cm over bunden i de lave bassiner. I det store bassin til svømmere kan man ikke bunde. Vandstanden ligger ca 50 cm lavere end broen, så det kræver mange kræfter at løfte sig ned eller op ad vandet. Der findes ikke liftanordning o.l. som hjælp til at komme ned eller op ad vandet.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser4 stk

Antal P-pladser ialt2000 stk

Kommentar: De 4 registrerede handicapparkeringspladser ligger på toppen af Fisketorvets parkeringshus ved indgang F. Der findes desuden handicapparkeringspladser på taget ved Indgang H og D (Glaspyramiden), samt i stueetagen ved Indgang E, D og C. Indgang C er i virkeligheden tættest på Havnebadet, og ligger desuden lige ved siden af handicaptoilettet.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenCement, beton el. lign.

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Kommentar: Den yderste plads har friplads til siden, og er derfor mest ideel til kassevogne.

Adgang fra parkering i Fisketorvet til Havnebadet

Afstand fra handicapparkering til indgang100 m

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangFliser

Kommentar: Adgangen fra parkeringspladserne på Fisketorvets tag til havnebadet er gennem storcenteret, hvor der ligger fliser, samt over pladsen foran centeret, hvor der ligger betonfliser.

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangElevator

Kommentar: Ind- og udgange i Fisketorvet er store karruseldøre med god plads og sammenklappelige fløje. Der er desuden en trykknap med handicapsymbol, som formentlig får karrusellen til at køre langsommere.

Elevator giver adgang til : 0.-3.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 150 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde100 cm

Elevatorstolens bredde120 cm

Elevatorstolens dybde220 cm

Etageknapperne, laveste 100 cm

Etageknapperne, højeste115 cm

Kommentar: Fin elevator i Fisketorvet med rundt glasparti og talemodul. Kan være meget travl, og dermed langsommelig. Elevatorens løftekapacitet er på 1250 kg eller 16 personer.

Indretning af havnebad

Passagebredde gennem døre i bygningen80 cm

Der er tale om en Fast bro, der reguleres så adgang er konstant

Adgangn til badebroen er Fast uden huller og sprækker

Niveaufri adgang til badebroNej Red

Højde af niveauspring frem til badebro18 cm Red

Niveau-udligning frem til badebroIngen udligning Red

Niveauudlignings hældning 24 % Red

Højde trin, kant m.m.12 cm Red

Belægning på badebroTræ

Badebroen har hjulværnNej

Passagebredde på badebro230 cm

Længde på korteste side af vendeareal130 cm

Badebro har trappe til bundenNej

Badebro har rampe, så man kan køre ned i vandetNej

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Kommentar: Niveauforskel ved indgangen til havnebadet består af et trin på 18 cm efterfulgt af stejl rampe (25%). Derefter skal man over en gangbro, hvor der er niveauspring på 12 cm i begge ender af broen. Det er således meget vanskeligt at komme frem til havnebadet, hvis ikke man er godt gående.

Toiletter i Fisketorvet

Handicaptoilet Ja

Kommentar: Toilettet findes i Finde i shoppingcenteret Fisketorvet, hvor der er handicaptoiletter på etage 0, 1 og 2. Det registrerede toilet er i etage 0 mod parkeringspladserne. Se kort over Fisketorvet på www.fisketorvet.dk/access.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet88 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1 kg

Frit område til manøvrering på toilettetNej Yellow

Bredde af vendeareal på toilet140 cm

Længde af vendeareal på toilet110 cm Red

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.85 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde51 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser100 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl60 cm

Højden på beholder til papirservietter140 cm

Kommentar: Det nærmeste toilet findes inde på Fisketorvet i stueplan. Et godt indrettet handicaptoilet men dog med et knebent manøvreareal.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Afstand til offentlig transport200 m

Kommentar: Der går bus ved indgangen til Fisketorvet 200 m væk, og Dybbølsbro St. med S-tog ligger 500 m væk.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 24-07-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96