Godadgang Logo

Havnebadet Islands Brygge

Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge
Havnebadet Islands Brygge

Oversigt over Havnebadet Islands Brygge

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Havnebadet Islands Brygge er et stort anlæg, der ligger langs med de rekreative opholdsarealer langs Islands Brygge. Havnebadet er vanskelligt at benytte, hvis man ikke kan gå. Der er adgang via en rampe ned til indgangen til havnebadet. Ved indgangen er der endnu en rampe med en hældning på 15 procent og med et niveauspring fra rampen til badebroen på 20 cm. Der er ikke alternative adgangsveje. Ved alle bassiner er der stiger ned i vandet og ikke trapper eller ramper. Stigerne går ned til ca 40 cm over bunden i de lave bassiner. I det store bassin til svømmere kan man ikke bunde. Vandstanden ligger ca 50 cm lavere end broen, så det kræver mange kræfter at løfte sig ned eller op ad vandet. Der findes ikke liftanordning o.l. som hjælp til at komme ned eller op ad vandet.

Afstand fra parkering til havnebadet

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet200 m Red

Afstand fra holdeplads til begyndelsen af stisystemet i m75 m

Adgangen frem til havnebadet

Badebroen forbundet fra offentlig vej, p-pladsJa

Kommentar: Fra parkeringsmulighederne langs Islands Brygge eller en af sidevejene skal man ad fortov over vejen Islands Brygge og gennem selve parkområdet for at komme til indgangen til havnebadet.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus, chaussésten el. lign.

Kommentar: Der er forskellige belægningstyper frem til havnebadet. Fortov, fast grus og brosten. Der er nedlagt kørespor i brostensbelægningen noget af vejen.

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningRampe

Niveauudlignings hældning 5 %

Kommentar: For at komme ned til havnebadet kan man benytte trappen i en ene ende eller rampen i træ i den anden ende.

Indretning af selve havnebadet

Der er tale om en Fast bro, hvor adgang kan ændre sig

Adgangn til badebroen er Fast uden huller og sprækker

Niveau-udligning frem til badebroRampe

Niveauudlignings hældning 15 % Red

Højde trin, kant m.m.20 cm Red

Trin, kanter m.m. ved badebro udlignetNej Red

Håndliste ved adgang til badebroIngen håndliste Red

Belægning på badebroSærligt behandlet træ

Passagebredde på badebro150 cm

Badebro har trappe til bundenJa

Håndliste ved trappe fra badebro ned i vandetBegge sider

Liftanordning i forbindelse med badebroNej

Bænke på badebroenJa

Kommentar: Ved alle bassiner er der stiger ned i vandet og ikke trapper eller ramper. Stigerne går ned til ca 40 cm over bunden i de lave bassiner. I det store bassin til svømmere kan man ikke bunde. Vandstanden ligger ca 50 cm lavere end broen, så det kræver mange kræfter at løfte sig ned eller op ad vandet. Der findes ikke liftanordning o.l. som hjælp til at komme ned eller op ad vandet.

Info om toiletter og mulighed for omklædning

Handicapegnet toilet i nærhedenJa

Afstand til handicaptoilet100 m

Kommentar: Der findes en offentlig toiletbygning langs Islandsbrygge ud for havnebadet. Både herre- og dameafdelingen har et tilgængeligt toilet.

Indendørs omklædningsmulighederNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 20-07-2017 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96