Godadgang Logo

Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård

Oversigt over Hellerup Kirkegård

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hellerup Kirkegård er en smuk kirkegård med gode adgangsforhold. Det er muligt for besøgende med et ærinde på kirkegården at køre ind gennem porten og parkere i cirklen rundt om kapellet, hvor der også er en skiltet parkeringsplads til biler med handicapparkeringstilladelse. Det er let at færdes på de fleste gange og stier, som har fast belægning i form af asfalt eller fast grus, og der er ingen hældninger af betydning. De fleste stier har en god passagebredde, men man skal være opmærksom på kortere strækninger med en belægning af chaussesten eller perlegrus, og at der mellem nogle af gravstederne i dag er græs. Der er et tilgængeligt toilet ved kapellet på den ene side af bygningen og almindelige toiletter på den anden side.

Parkering og ankomst til Hellerup Kirkegård

Kommentar: Det er muligt for besøgende med et ærinde på kirkegården at køre ind gennem porten og parkere i cirklen rundt om kapellet, hvor der også er en skiltet parkeringsplads til biler med handicapparkeringstilladelse.

Indretning af Hellerup kirkegård

OversigtskortJa

Afstand mellem hvilepladser 250 m

Toiletter på kirkegården

Direkte adgang fra udearealet til handicaptoiletJa

Kommentar: Der er et tilgængeligt toilet ved kapellet - den hvide bygning. Der er trykknap til dørautomatikken både ind og ud.

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.110 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

 

Andre oplysninger

Opdateret: 05-07-2023 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96