Godadgang Logo

Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård er en begravelsesplads hovedsaglig for Hellerup-områdets beboere, men også for den nordlige del af Københavns kommune. Desuden har Sct. Lukas søstrene deres helt egen begravelsesplads her. Kirkegården benyttes også som stillepark for området og er åben for besøgende fra solopgang til solnedgang. Hellerup Kirkegård er en smuk kirkegård med gode adgangsforhold. Det er muligt for besøgende med et ærinde på kirkegården at køre ind gennem porten og parkere i cirklen rundt om kapellet, hvor der også er en skiltet parkeringsplads til biler med handicapparkeringstilladelse. Derudover er der parkeringspladser udenfor kirkegården ved begge indgange. Det er let at færdes på de fleste gange og stier, som har fast belægning i form af asfalt eller fast grus, og der er ingen hældninger af betydning. De fleste stier har en god passagebredde, men man skal være opmærksom på kortere strækninger med en belægning af chaussesten eller perlegrus, og at der mellem nogle af gravstederne i dag er græs. Der er et tilgængeligt toilet ved kapellet på den ene side af bygningen og almindelige toiletter på den anden side.

Oversigt over Hellerup Kirkegård

Klik på "alle" eller en gruppe for flere detaljer
Information ALLE
Flueben Kørestolsbrugere
Flueben Gang-, arm- og håndhandicappede
Flueben Synshandicappede
Flueben Hørehandicappede
Flueben Personer med astma og allergi
Flueben Udviklingshandicappede
Flueben Personer med læsevanskeligheder
Kontaktinformationer
AdresseC.V.E. Knuths Vej 5, 2900 Hellerup

Hjemmesidewww.gentofte.dk

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96