Godadgang Logo

Hellerup Sundhedscenter

Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter
Hellerup Sundhedscenter

Oversigt over Hellerup Sundhedscenter

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Lægeklinikken har til huse i Hellerup Sundhedscenter, som er placeret i stueplan og derudover også rummer Strandvejens Fysioterapi (se særskilt registrering).

Parkering og vejen frem til indgang

Kommentar: Der er i mærketildelingen set bort fra den manglende markering af handicapparkeringspladserne på underlaget, da de to pladser helt fremme ved indgangen ligger på et særskilt område, hvor kun handicapbiler må parkere.

Højde på friholdt areal250 cm

Trinhøjde14 cm

Placering af håndlister Begge sider

Indgang til bygning

Dørtrin er markeretJa

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)3 cm Yellow

Bredde af huller i gitterriste (målt i gangretningen)3 cm

Kommentar: Vær opmærksom på at der foran indgangspartiet ligger en skraberist med lidt for store huller. Der er udlagt trædeflader, hvor man kan anbringe en stok. Besøgende med stok skal dog udvise forsigtighed og sikre sig, at stokken ikke sætter sig fast i risten.

Kommentar: Hovedindgangen er forsynet med manuelle, dobbelte glasdøre efterfulgt af vindfang.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Reception og venteværelse

Fri passagebredde frem til skranke 150 cm

SkrankebelysningNej

Indretning af klinikken

Gange er friholdt for inventarJa

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Kommentar: Toilettet er placeret efter vindfanget i det fælles gangareal før indgangen til Hellerup Sundhedscenter.

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Information og formidling

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport100 m

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 03-07-2019 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96