Godadgang Logo

Herfølge Bibliotek

Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek
Herfølge Bibliotek

Oversigt over Herfølge Bibliotek

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicapparkeringspladser7 stk

Antal parkeringspladser ialt1 stk

Bredde på handicapparkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa Red

Markeret med handicapsymbol på underlagetJa

Belægning på handicapparkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenFliser

Adgangen frem til bygningen

Afstand fra handicapparkering til indgangen10 m

Afstand fra holdeplads til indgangen10 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangenFliser

Generel passagebredde200 cm

Adgangsvejens bredde på det smalleste sted150 cm

Vejen frem til indgangen er niveaufriJa

Trapper forefindesJa

Antal trin på trappe3 stk

Alternativ til trappeJa

Kommentar: Der er en trappe med tre trin i adgangsvejen fra fortovet og frem til biblioteket. Alternativt er der niveaufri adgang fra parkeringsarealet (hældning 4-5 procent) og frem til indgangen.

Indgangen til bygningen

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran indgangenJa

Størrelse på vandret flade foran indgangen150 cm

Højden på kortlæseren90 cm

Højde på touch screen120 cm

Kørestol kan placeres Helt tæt på

Kommentar: Sundhedskortlæseren ved hovedindgangen skal benyttes i den selvbetjente åbningstid. Kortet indlæses (90 cm højde) og kode skal indtastes (120 cm højde). Der er en lille prik på 5-tallet, men det er ikke ret tydeligt.

Døren ved indgangenTo enkelte døre med vindfang

Passagebredde gennem indgangsdøren94 cm

IndgangdørenDøren åbner udad

Betjening af dørenTrykknapbaseret dørautomatik

Fri plads i dørens åbningsside50 cm

Fri passagebredde før og efter indgangsdøren100 cm Red

Højde på trykknap til betjening af dørautomatikken115 cm

Kommentar: Der er i alt 3 trykknapper til betjening af dørautomatikkerne på de to døren ind til biblioteket. Der er udendørs en trykknap til dørautomatikken på væggen til højre for indgangen. Dernæst er der en trykknap på væggen til højre i vindfanget til begge døre og en 3. trykknap ligeledes i højre side ind på biblioteket, som benyttes, når man skal ud igen.

Højde på trykknap til automatiske døre125 cm Red

Indgangen er skiltetJa

Skranke og udlånsområde

Skrankehøjde105 cm

Kommentar: I den bemandede åbningstid kan man få hjælp af personalet.

Betjeningshøjde på udlånsautomat90 cm

Korteste længde på friplads foran automat150 cm

Personlig assistance til betjening af automaterJa

Kommentar: Terminalerne, som skal benyttes ved lån og aflevering af bøger, betjenes via en touchskærm. Man skal både indlæse sundhedskort og taste en kode. Det kræver således at man kan se skærmen og løfte armene for at kunne betjene terminale. Terminalen står på et hæve-sænke bord.

Indretning af biblioteket

Passagebredde gennem døre 77 cm

Fri plads i dørens åbningsside50 cm

Højden af dørtrin i bygningen0 cm

Kommentar: Døren ind til toilettet.

Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Øvrige indretning

Passagebredde mellem reoler/inventar130 cm

Frihøjde under arbejdsbord70 cm

Korteste længde af frit manøvreareal foran bord150 cm

Computer til rådighed for gæsterJa

Kommentar: Der findes flere forskellige typer sidde muligheder til læsning eller afslapning.

Toiletter

Handicaptoilet Ja

Manøvreplads foran døren til toilettetJa

Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa

Passagebredde gennem dør til toilet86 cm

Døren til toilettetDøren åbner udad

Fri plads i dørens åbningsside50 cm

Højden af dørtrin til toilet0 cm

Toiletdør, træk og trykkraft1.5 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet160 cm

Længde af vendeareal på toilet160 cm

Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen83 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg73 cm

Siddehøjde på toilettet48 cm

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armstøtter flugter med forkanten af toilettetJa

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej Red

Højde på håndvask80 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser100 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter110 cm

Tilbagetrækshåndtag indvendigtNej

Fører/servicehunde og indeklima

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 23-04-2024 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96