Godadgang Logo

Hillerød Kapel

Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel
Hillerød Kapel

Oversigt over Hillerød Kapel

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Hillerød Kapel finder man i bygningen bag Hillerød Kirke. Man kan køre helt frem til kapellet, hvilket kan være en god ide, da vejen fra lågen og frem indeholder hældninger på 12 procent og er med en belægning af chaussesten. Kapellet er en lille bygning i et niveau. Der findes et dame- og et herretoilet på hver side af kapellet. Herretoilettet er det største af de to, men ingen af toiletterne er dog indrettet som et tilgængeligt/handicaptoilet.

Parkering og frem til hovedindgang

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Kommentar: Der findes ikke egentlige parkeringsarealer i forbindelse med kirken. Det er dog muligt at køre ind gennem porten og rundt langs kirken og parkere på arealet (asfalt) bag kirken lige foran kapellet. Da indgangen fra vejen er stejl anbefales det, at dårligt gående m.fl. kører i bil helt frem til kapellet.

Afstand fra holdeplads til indgang10 m

Kommentar: Man kan holde lige foran kapellet og sætte besøgende af.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangAsfalt

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %12 % Yellow

Kommentar: Da indgangen fra vejen er stejl anbefales det, at dårligt gående m.fl. kører i bil helt frem til kirken eller rundt om kirken til kapellet.

Hovdindgang

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Passagebredde gennem indgangsdøre80 cm

Kommentar: Der er en dobbelt dør ind til kapellet. Begge døre står som regel åben når der er handlinger

Bygningsindretning generelt

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Toiletter

Kommentar: Der er indrettet et dame- og et herretoilet på hver side af kapellet. Herretoilettet er det største af de to toiletter men ingen af toiletterne er indrettet mhp at opfylde alle kravene til et handicaptoilet. Vær opmærksom på at der er en trappesten og et dørtrin samt døre med en passagebredde på 71 cm. Der er ingen armstøtter ved toiletterne og stien derhen er belagt med perlesten.

Indgangsrepos ved toiletNej Red

Passagebredde gennem dør til toilet71 cm Red

Højden af dørtrin til toilet8 cm

Dørtrin til toilet er udlignet Nej Red

Toiletdør, træk og trykkraft5 kg Red

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.170 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg80 cm

Toilethøjde43 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger

Armstøtters placering ved toiletIngen armstøtter Red

Armatur på håndvaskenSvært at betjene Red

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask84 cm

Højden på sæbedispenser100 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på beholder til papirservietter133 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-09-2018 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96