Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser0 stk Red

Antal P-pladser ialt40 stk

Kommentar: Hotel Christiansminde råder over to parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med hotellets reception. Belægningen på parkeringsarealet på den modsatte side af Christiansmindevej består af grus, mens belægningen på parkeringsarealet tættest på receptionen / restauranten består af græsarmeringssten.

Belægning på parkeringsplads Delvis udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Kommentar: Det er muligt at benytte området med velanlagte sten foran hovedindgangen (til receptionen og restauranten) som holdeplads.

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangRampe

Niveauudlignings hældning i %6 %

Kommentar: Der er via rampe etableret niveaufri adgang til hotellets reception / restaurant. Rampen er 190 m bred og anlagt langs husmuren og giver adgang til hovedindgangen fra to sider. Den 'korte' rampe har en hældning på 6 procent, mens den 'lange' rampe har en hældning på 9 procent. Rampen er forsynet med håndliste i den ene sider.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang190 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Der er via rampe etableret niveaufri adgang til hotellets reception / restaurant. Rampen er 190 m bred og anlagt langs husmuren og giver adgang til hovedindgangen fra to sider. Den 'korte' rampe har en hældning på 6 procent, mens den 'lange' rampe har en hældning på 9 procent. Rampen er forsynet med håndliste i den ene sider.

Højde dørtrin2 cm

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren190 cm

Kommentar: Der er et vandret repos på 190 x 400 cm foran indgangs- og udgangsdøren til hotellets reception / restaurant.

Passagebredde gennem indgangsdøre90 cm

Kommentar: Hovedindgangen er etableret med separate indgangs- og udgangsdøre (med en fri passagebredde på 90 cm) og et tilsvarende sæt indgangs- og udgangsdøre efter det mellemliggende vindfang.

Reception, forhal m.v.

Betalingsterminal, betjeningshøjde120 cm

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i 90 cm højde.

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Skrankehøjde110 cm

Mindste længede af friplads foran skranke250 cm

Bygningsindretning generelt

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96