Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Adgang frem til indgang

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Der er et vandret repos på 190 x 400 cm foran indgangs- og udgangsdøren til hotellets reception / restaurant.

Kommentar: Hovedindgangen er etableret med separate indgangs- og udgangsdøre (med en fri passagebredde på 90 cm) og et tilsvarende sæt indgangs- og udgangsdøre efter det mellemliggende vindfang.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

SkrankebelysningNej

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96