Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Adgang frem til indgang

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Dørtrin er markeretJa

Kommentar: Der er et vandret repos på 190 x 400 cm foran indgangs- og udgangsdøren til hotellets reception / restaurant.

Kommentar: Hovedindgangen er etableret med separate indgangs- og udgangsdøre (med en fri passagebredde på 90 cm) og et tilsvarende sæt indgangs- og udgangsdøre efter det mellemliggende vindfang.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Reception, forhal m.v.

Kommentar: Der er dispenseret for betalingsterminalens betjeningshøjde, idet den kan rækkes ned i 90 cm højde.

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

SkrankebelysningNej

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Generelle forhold

Tilladt at medbringe førerhundJa

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96