Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering

Kommentar: Hotel Christiansminde råder over to parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med hotellets reception. Belægningen på parkeringsarealet på den modsatte side af Christiansmindevej består af grus, mens belægningen på parkeringsarealet tættest på receptionen / restauranten består af græsarmeringssten.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Kommentar: Det er muligt at benytte området med velanlagte sten foran hovedindgangen (til receptionen og restauranten) som holdeplads.

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Generelle forhold

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96