Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Reception

Hotel Christiansminde - Reception
Hotel Christiansminde - Reception

Oversigt over Hotel Christiansminde - Reception

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Kommentar: Det er muligt at benytte området med velanlagte sten foran hovedindgangen (til receptionen og restauranten) som holdeplads.

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 250 cm

Generelle forhold

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 21-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96