Godadgang Logo

Hotel Christiansminde - Restaurant

Hotel Christiansminde - Restaurant
Hotel Christiansminde - Restaurant

Oversigt over Hotel Christiansminde - Restaurant

Informationer til
Check Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Der er indgang til restauranten fra hotellets receptionsområde. Fra restauranten er der via døre etableret niveaufri adgang til en sydvendt terrasse med en fantastisk udsigt ud over strandområdet, hotellets egen bådebro, Svendborg Sund og Tåsinge. Der findes tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten. Fra restauranten er der kun adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det, er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen og toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Parkeringsforhold

Kommentar: Hotel Christiansminde råder over to parkeringsarealer i umiddelbar forbindelse med hotellets reception / hotel. Belægningen på parkeringsarealet på den modsatte side af Christiansmindevej består af grus, mens belægningen på parkeringsarealet tættest på receptionen / restauranten består af græsarmeringssten.

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGræsarmeringssten med huller

Adgang frem til indgang/bygning

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Kommentar: Det er muligt at benytte området med velanlagte sten foran hovedindgangen (til receptionen og restauranten) som holdeplads.

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Toiletfaciliteter

Kommentar: Der er etableret tilgængelige toiletfaciliteter i kælderetagen under restauranten, hvortil der dog fra receptions- og restaurantbygningen kun er adgang via trapperne i receptionsområdet. I det omfang man kan overkomme det er der etableret niveaufri adgang (via elevator) til kælderetagen / toiletfaciliteterne fra bygningen overfor hovedindgangen (se særskilt registrering).

Generelt

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport700 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 19-08-2014 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96