Godadgang Logo

Hotel Skandinavien

Hotel Skandinavien

Oversigt over Hotel Skandinavien

Informationer til
Red Gang-, arm- og håndhandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt5 stk

Kommentar: Handicapparkering ud mod gaden, hotellets øvrige parkeringspladser er placeret i gården.

Handicapparkering skiltetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads2.5 m Yellow

Kommentar: Der er dispenseret for bredden af parkeringspladsen da, der er friplads til den ene side.

Adgang frem til indgang

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangCement, beton el. lign.

Alternativ adgangsvej findesJa

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: 8 cm niveauspring ved døren i gården.

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 100 cm

Skrankehøjde110 cm

Bygningsindretning generelt

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Nej Red

Placering af håndlister ved trapperIngen håndlister Red

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Red

Kommentar: Der er trappe til receptionen og trappe til 1.sal.

Indretning af overnatningssted

Betjening af låse Delvis letbetjent

Højde fra gulv til madrasoverkant50 cm

Passagebredde i rummet90 cm Red

Indretning af toilet- og baderum

Handicaptoilet Nej

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletIngen armstøtter Red

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask80 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Type badeløsningSeparat bruseområde

Bruser kan betjenesStående og siddende

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Mindste højde for vægmontering af bruser140 cm

Bruse-sæde/taburetHverken bruse-sæde el. taburet Red

Vægge med vandret støttegreb i bruser0 stk

Vægge med lodrette støttegreb i bruser0 stk

Bruserens armatur til at styre temperatur og vandforsyning er let at betjeneNej Red

Højde på armatur til at styre vand og temperatur100 cm

Generelle forhold

Tilladt at medbringe servicehundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport250 m

Afstand til indkøb af dagligvarer0.5 km

Afstand til kiosk0.5 km

Afstand til offentlig badestrand1 km

Hjemmesiden er testet for tilgængelighedNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-06-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96