Godadgang Logo

Hotel Skandinavien

Hotel Skandinavien

Oversigt over Hotel Skandinavien

Informationer til
Red Udviklingshandicappede
Information om adgangsforholdene

Parkering

Kommentar: Handicapparkering ud mod gaden, hotellets øvrige parkeringspladser er placeret i gården.

Adgang frem til indgang

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Reception, forhal m.v.

Fri passagebredde frem til skranke 100 cm

Bygningsindretning generelt

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af toilet- og baderum

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.60 cm Red

Fripladsen ved toilettet er placeretPå den ene side

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Type badeløsningSeparat bruseområde

Type bruserTelefonbruser med variabel vægmontering

Generelle forhold

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport250 m

Afstand til indkøb af dagligvarer0.5 km

Afstand til kiosk0.5 km

Afstand til offentlig badestrand1 km

Oplæsning af hjemmesideNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-06-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96