Godadgang Logo

Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Oversigt over Hotel Skandinavien - Selskabslokale 1.sal

Informationer til
Check Synshandicappede
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Selskabslokale på 1. sal. Der er planer om at montere en stolelift på trappen.

Adgang frem til indgang/bygning

Bredde på friholdt areal150 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Indgangsforhold

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt

Bygningsindretning generelt

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftNej

Markering af trinSidste trin, ikke første

Placering af håndlister ved trapperBegge

Kommentar: Der er trappe til receptionen og trappe til 1.sal.

Afstand mellem lyskilder3 m

Indretning af lokale for spisning

Tilbydes siddende spisningJa

Toiletfaciliteter

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Generelt

Tilladt at medbringe førerhundJa

Personlig betjening og serviceJa

Afstand til offentlig transport250 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 13-06-2012 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96