Godadgang Logo

Hundesømosen

Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen
Hundesømosen

Oversigt over Hundesømosen

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Det anbefales, at man starter fra Solbakkevej 49/Haveforeningen, da denne vej er med lave hældninger. Man kan også begynde fra Hundsøvej eller fra Meutegårdsvej, men der er ganske stejle stier ned til ruten rundt om søen. Turen er ca 1 km lang og jævn hele vejen rundt uden nævneværdige hældninger (maks. 5% over korte strækninger). Der er ca 100 m med fast belægning, 750 m med faste, jævne, grusstier og 150 m boardwalk i form af en træbro. Området er meget smukt, og man har dejligt udsyn hele vejen til søen og den særlige bevoksning i vådområderne. Undervejs er der gode bænke med jævne mellemrum (100-300 m imellem), og man kan lægge vejen forbi en skøn naturlegeplads. Lågen ind til legepladsen er let at betjene, men selve legepladsen er en udpræget naturlegeplads.

Parkering

Antal handicapparkeringspladser0 stk Red

Kommentar: Der kan parkeres langs villavejene. Det anbefales at man starter turen fra Solbakkevej 49/Haveforeningen, da der er plads til parkere på vejen og adgangsvejen ned til søen er ikke så stejl på dette sted.

Beskrivelse af rute

Oversigtskort som hjælp til orienteringNej

Kommentar: Stierne har en forholdsvis tydelig overgang mellem sti og græs, men der er ikke egentlige kanter beregnet til orientering via en mobilitystok. Ud over hovedstien er der på en del af strækningen en alternativ trampesti som kommer tættere på søen og som er mindre benyttet og kan give ro.

Stisystemet/ indretning af området

Fast belægning på sti/gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Adskillelse af stiGod mærkbar overgang mellem sti og øvrige arealer

Kommentar: Stien består af faste og jævne grusstier samt en strækning på 150 m via en gangbro i træ.

Generel passagebredde på stier200 cm

Enkelte strækninger med passagebredde på180 cm

Friholdt areal, bredde180 cm

Højde på friholdt areal210 cm

Stien er niveaufriJa

Niveauspring udlignet vedUdlignet i terræn

Forventede hældninger undervejs1-5 %

Størstedelen af ruten er uden tværfaldJa

Niveaufri adgang til fællesfaciliteter Ja

Kommentar: Man kan forvente lidt tværfald på stien undervejs, men der er generelt rigtig gode stier.

Trapper forefindesNej

Gangbroer på områdetJa

Niveaufri adgang til gangbroJa

Gangbroen har hjulværnJa

Håndlister langs gangbroenNej

Passagebredde på gangbro170 cm

Belægning på gangbroTræ med antiskrid behandling

Længde af huller i gitteriste (målt i gangretningen)1 cm

Dyre- og færiste forekommerNej

Led eller låger undervejsNej

Kommentar: Der er ikke låger undervejs på ruten, men der er en låge ind til naturlegepladsen. Lågen er overraskende let at betjene - selvom den ser tung ud på billedet.

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Kommentar: Der er en del, der lufter hunde i området, og hunde skal være i snor.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 150 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Toiletter

Toiletfaciliteter på områdetNej

Kommentar: Der er ingen toiletfaciliteter i området.

 

Andre oplysninger

Opdateret: 06-07-2023 (Version 2)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96