Godadgang Logo

Kløversti i Otterup - Grøn rute

Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute
Kløversti i Otterup - Grøn rute

Oversigt over Kløversti i Otterup - Grøn rute

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Kløverstien i Otterup - den grønne rute - er en rundtur gennem Otterup. En stor del af ruten går man på fortov. Kærlighedsstien (650 m) har fast grusbelægning på den første halvdel og efter broen er belægningen granitskærver, som giver en ujævn overflade. Langs Nislevvej går man på kørebanen. Der er flere bænke og hvilemuligheder undervejs (7 steder). Man skal regne med at kunne gå 7-800 m mellem nogle af hvilemuligheder. Der er et tilgængeligt toilet på Torvet i Otterup, som man kommer til både ved turens start og slut.

Parkering

Antal handicap-parkeringspladser3 stk

Antal P-pladser ialt50 stk

Kommentar: Der er i alt 3 handicapparkeringspladser på torvet som ligger 3 forskellige steder.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenAsfalt

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne2 stk

Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til begyndelsen af stisystemet10 m

Beskrivelse af rute

Oversigtskort over store anlægJa

Kommentar: Den grønne kløversti starter ved standeren på torvet. Ruten er skiltet med de små grønne kløverrute skilte.

Fast belægning på gangarealJa

Belægningstype på gangarealerFast grus

Kommentar: Det meste af stien er på fortov og asfalt. Men strækningen ad kærlighedsstien (650 m) er på fast grus og efter broen er der brugt granitskærver, hvilket giver en ujævn overflade (sten med en diameter på mere end 0,5 cm). Kørestole og rollatorer med små hjul vil opleve lidt besvær. Langs Nislevvej går man på vejbanen.

Passagebredde på gangarealer130 cm

Højde på friholdt areal210 cm

Gangarealer er niveaufriJa

Niveau-udligningUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning 18 % Red

Kantsten udlignetJa

Kommentar: Ruten er stort set uden hældninger med undtagelse af gangbroen over Åkandevej. Den er meget stejl og vil for mange kørestolsbrugere kræve assistance - både op og ned - og for ikke at få overbalance. Der er ingen alternativ vej. Ellers er alle steder, hvor man skifter fra fortov til vejbane m.m., udlignet med undtagelse af to steder - ved stadionvej og fra Bryggerivej til Tværgade.

Ledelinier eller andet der kan benyttes som orienteringNej Red

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Afstand mellem hvilepladser 700 m

Hvileplads har ryglænJa

Hvileplads har armlænJa

Siddehøjde på hvilepladser 45 cm

Kommentar: Der er lidt forskellige typer bænke undervejs. Man skal regne med at kunne gå 7-800 m mellem hvilemulighederne.

Hvilepladser langs stisystemet / på området

Der findes toilet på udearealJa

Kommentar: Der er et tilgængeligt toilet på torvet i Otterup, men det var aflåst mens God Adgang var på besøg. Billeder og oplysninger følger senere.

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet83 cm

Højden af dørtrin til toilet2.5 cm

Aflåst toiletNej

Betaling for brug af toiletfacilitetNej

 

Andre oplysninger

Opdateret: 09-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96