Godadgang Logo

Kollekolle - Restauranten

Kollekolle - Restauranten
Kollekolle - Restauranten
Kollekolle - Restauranten

Oversigt over Kollekolle - Restauranten

Informationer til
Red Kørestolsbrugere
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Kollekolles restaurant ligger i stueplan.

Parkeringsforhold

Antal handicap-parkeringspladser1 stk

Antal P-pladser ialt80 stk

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetNej Yellow

Belægning på parkeringsplads Udemærket

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads3.5 m

Antal pladser til kassevogne0 stk

Adgang frem til indgang/bygning

Afstand fra handicapparkering til indgang35 m

Afstand fra holdeplads til indgang5 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangGod asfalt, fliser el. lign

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang200 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %4 %

Kommentar: Fra parkeringspladsen og frem til indgangen er der anlagt et stillevejs bump med velanlagte brosten.

Indgangsforhold

Fri gangbredde ved indgang150 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgangsdøren200 cm

Kommentar: Der er dobbelte automatiske skydedøre ved indgangen efterfulgt af et vindfang

Passagebredde gennem indgangsdøre180 cm

Bygningsindretning generelt

Passagebredde gennem døre i bygningen110 cm

Træk- og trykkraft for døre i bygningen2 kg

Passagebredde på gange i bygningen180 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Indretning af lokale for spisning

Skrankehøjde90 cm

Højde på skranke, der benyttes til udlevering af mad80 cm

Mindste længede af friplads foran skranke150 cm

Kommentar: Målt højde på buffetbordet.

Frihøjde under bord69 cm

Fri dybde under bord50 cm

Tilbydes siddende spisningJa

Toiletfaciliteter

Indgangsrepos ved toiletNej Red

Passagebredde gennem dør til toilet90 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2 kg

Frit område til manøvrering på toilettetJa

Bredde af vendeareal på toilet130 cm

Længde af vendeareal på toilet140 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.90 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå begge sider af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg70 cm

Toilethøjde48 cm Red

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetNej

Højde på håndvask85 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser88 cm

Afstand til sæbedispenser40 cm

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl122 cm

Højden på beholder til papirservietter120 cm

Tilbagetræksbøjle på dørenNej

Kommentar: Handicaptoilettet ligger i stueplan ved receptionen.

Generelt

Tilladt at medbringe servicehundJa

Afstand til offentlig transport200 m

 

Andre oplysninger

Opdateret: 15-04-2021 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96