Godadgang Logo

Kulturhuset Galaksen - Store sal

Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal
Kulturhuset Galaksen - Store sal

Oversigt over Kulturhuset Galaksen - Store sal

Informationer til
Info ALLE
Information om adgangsforholdene

Vær opmærksom på:

Værløse Kulturhus rummer Galaksen, Værløse Bibliotek og Furesø Borgerservice. Galaksen rummer Den store Sal, Orbit multirum og Cafe Cassiopeia. Nedenfor kan du læse om adgangsforholdene til Den Store Sal.

Parkering og ankomst

Antal handicap-parkeringspladser6 stk

Antal P-pladser ialt30 stk

Kommentar: Der er et større parkeringsareal i umiddelbar forbindelse med Galaksens hovedindgang. Der er indkørsel til parkeringsarealet fra Hareskovhvilevej / Bymidten. Parkeringsarealet er asfalteret og tættest på hovedindgangen er der 2 handicapparkeringspladser. Begge pladser er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene, der er opstribet / afmærket på underlaget. Ud over de to pladser er der yderligere 2 pladser på torvet foran Galaksen og 3 pladser bag Satellitten med indkørsel fra Toftebo.

Handicapparkering skiltetJa

Handicapparkeringsplads markeret på underlagetJa

Belægning på parkeringsplads Jævn og fast

Belægningstype på handicapparkeringspladsenGod asfalt, fliser el. lign

Bredde på handicapparkering/parkeringsplads4.5 m

Antal pladser til kassevogne1 stk

Kommentar: Begge handicapparkeringspladser ved hovedindgangen er afmærket ved opretstående skilt, men det er kun den ene, der er opstribet / afmærket på underlaget. Den opstribede / afmærkede plads er 3,5 m bred med opstribet gangareal på 1 m langs den ene side.

Afstand fra handicapparkering til indgang30 m

Afstand fra holdeplads til indgang15 m

Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa

Belægningstype frem til indgangAsfalt

Passagebredde på udearealer frem til hovedindgang150 cm

Bredde på friholdt areal250 cm

Højde på friholdt areal250 cm

Vejen frem til indgang er niveaufriJa

Type af niveau-udligning frem til indgangUdlignet i terræn

Niveauudlignings hældning i %6 %

Kantsten udlignetJa

Hældning på kantstensrampe12 %

Passagebredde på tværs130 cm

To tværbomme på afspærringJa

Højde øverste bom ved afspærring105 cm

Højde nederste bom ved afspærring65 cm

Afspærring afmærket med kontrastfarveJa

Afspærring er belystNej

Indgang til Kulturhuset

Fri gangbredde ved indgang250 cm

Niveaufri adgang ved indgangenJa

Niveauforskelle ved indgang udgøres af: Hovedindgangen er forsynet med sensorstyrede skydedøre (med en fri passagebredde på 170 cm) efterfulgt af en karruseldør mellem vindfang og forhal. Som alternativ til karrusellen er der en sidedør (med en fri passagebredde på 95 cm) mellem vindfang og forhal.

Højde dørtrin0.5 cm

Dørtrin er markeretJa

Vandret flade foran dørJa

Størrelse på vandret flade foran indgang250 cm

Kommentar: Hovedindgangen er med sensorstyrede skydedøre med en fri passagebredde på 170 cm.

Passagebredde gennem indgangsdøre95 cm

Kommentar: Der er her tale om den fri passagebredde på sidedøren mellem vindfanget (ved siden af karussellen) og forhallen. De yderste skydedøre har en fri passagebredde på 170 cm.

Højde på trykknap til betjening af automatiske døre90 cm

Kommentar: Der er her tale om trykknappen til betjening af sidedøren (ved siden af karussellen) mellem vindfanget og forhallen.

Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.Ja

Indgang er markeretMed skilt og belægningsskift

Glasparti markeret med vandret markeringRinge markering flere steder

Højden af standere, steler og søjler80 cm

Tilladt at medbringe førerhundJa

Tilladt at medbringe servicehundJa

Skrankehøjde120 cm

Mindste længede af friplads foran skranke200 cm

SkrankebelysningJa

FM-link ved skrankeJa

Indretning af bygningen

Passagebredde på gange i bygningen180 cm

Gange er friholdt for inventarJa

Gangarealer kan anvendes som ledelinierJa

Hældninger på mere end 5% (1:20)Nej

Stole med armlænJa

Stole med ryglænJa

Sædehøjde på stol45 cm

Kommentar: Stole og borde i cafeen og de øvrige opholdsområder i foyeren.

Afstand mellem lyskilder3 m

Elevator giver adgang til : Kælderen med den lille sal Orbit og almindelige toiletter, stueplan med indgang til den store sal og handicaptoilet, balkonen med adgang til de bagerste siddepladser.

Der er niveaufri adgang til elevatorJa

Dybde af frit manøvreareal 200 cm

Elevatordøren er automatisk.Ja

Elevatordøråbningens bredde90 cm

Elevatorstolens bredde110 cm

Elevatorstolens dybde140 cm

Etageknapperne, laveste 110 cm

Etageknapperne, højeste120 cm

Knapper understøtter orientering vedr. følesansenJa

Anvendes easy-touch knapperNej

Antal håndlister i elevator1 stk

Åbning af elevatordøre annonceres vedLyd signal

Etager angives med syntetisk taleNej

Lyssignal der viser at nødalarm er aktiviteret Nej

Opmærksomhedsfelt ved niveauskiftJa

Afstand fra opmærksomhedsfelt til trappe/niveauændring120 cm

Opmærksomhedsfeltets dybde90 cm

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperBegge

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Ja

Indretning af Den Store Sal

Passagebredde gennem døre i bygningen90 cm

Højden af dørtrin i bygningen2.5 cm

Dørtrin er udlignetJa

Træk- og trykkraft for døre i bygningen3 kg

Markering af trinAlle trin

Følgende flader på trin er markeretTrinflade og sparkeflade

Placering af håndlister ved trapperEnkel Yellow

Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift)Nej Yellow

Kommentar: Der er trapper til rækkerne med siddepladser i Den Store Sal. Alternativt er der pladser på gulvet med opstillede stole i rækker eller på bagerste række på balkonen, hvor der er adgang via elevator.

Antal tilskuerpladser: 400

Antal kørestolspladser6 stk

Kørestolspladser placeret i stolerækkerJa

Er der frit udsyn fra kørestolspladserneJa

Bredde på kørestolsplads90 cm

Længde af kørestolsplads150 cm

Korteste længde på friplads ved kørestolsplads130 cm

Toiletters placering i forhold kørestolspladser: ja

Kørestolsbruger kan sidde sammen med ledsagerJa

Faste stole med armlænJa

Faste stole har ryglænJa

Sædehøjde på faste stole45 cm

Lån af alternative stoleJa

Passagebredde mellem stolerækker60 cm

Trin kan ses i mørkeJa

Teleslynge dækker følgende områder: Teleslyngen dækker hele salen

Kommentar: Der er kørestolspladser ved løse stole foran de faste stolerækker. Indretningen af salen varierer efter arrangementet, men der vil altid være plads til kørestolsbrugere på gulvet, som er i niveau med indgangen.

Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlægJa

Kommentar: Der er teleslynge i den store sal.

Løftekapacitet250 kg

Platformen - længde på ladet160 cm

Platformen - bredde på ladet100 cm

Kommentar: Trappeliften kan benyttes for adgang til scenen.

Toiletter

Indgangsrepos ved toiletJa

Passagebredde gennem dør til toilet85 cm

Toiletdør, træk og trykkraft2.5 kg

Bredde af vendeareal på toilet150 cm

Længde af vendeareal på toilet150 cm

Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.150 cm

Fripladsen ved toilettet er placeretPå venstre side af wc-kummen

Afstand fra toiletforkant til bagvæg72 cm

Toilethøjde47 cm Red

Betjening af udskyl til toilettetUdskyl er forhøjet

Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side

Armatur på håndvaskenLetbetjent

Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa

Højde på håndvask79 cm

Friplads under håndvaskJa

Højden på sæbedispenser90 cm

Afstand til sæbedispenser50 cm

Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene

Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa

Højden på underkanten af spejl90 cm

Højden på beholder til papirservietter85 cm

Højden på knappen på håndtørrer85 cm

Ventilationsanlæg på toiletJa

Faste tæpper på toiletNej

Overflader kan aftørres og rengøres Ja

Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt påJa

Tilbagetræksbøjle på dørenJa

Kommentar: Der er her tale om handicaptoilettet i forhallen i stueplan på højre hånd umiddelbart efter hovedindgangen til Galaksen/biblioteket.

Generelle forhold

Mekanisk udsugningJa

Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa

Dyrefri områder er skiltetJa

Information og formidling

Orienteringskiltning til væsentlige faciliteterGod skiltning mange steder

Afstand til offentlig transport200 m

Gratis adgang for ledsagerJa

Mulighed for belyst tegnsprogstolkning ved sceneJa

IT

BilletbestillingDer kan foretages bestilling

Bestilling af kørestolspladser kan ske elektroniskJa

 

Andre oplysninger

Opdateret: 24-10-2022 (Version 1)

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96